1. Wycofanie/Warunki i postanowienia

Ponieważ obecnie nie działa żaden sklep, teksty prawne dotyczące ogólnych warunków i prawa do odstąpienia od umowy nie są wymagane. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zawrzeć umowy bezpośrednie za pośrednictwem Twojej strony internetowej. Z przyjemnością prześlemy Ci wtedy aktualne teksty prawne

1. Informacje ogólne i zasady przetwarzania danych

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową. Ochrona Twojej prywatności i ochrona Twoich danych osobowych, tzw dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej są dla nas ważne.

Zgodnie z Art. 4 nr 1 DS-GVO dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład informacje takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, ale także adres IP.

Dane, których nie można powiązać z Twoją osobą, np. poprzez anonimizację, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie (np. zbieranie, przechowywanie, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie lub niszczenie) zgodnie z Art. 4 nr 2 DS-GVO zawsze wymaga podstawy prawnej lub Twojej zgody. Przetworzone dane osobowe muszą zostać usunięte, gdy tylko cel przetwarzania zostanie osiągnięty i nie ma już ustawowych wymogów dotyczących przechowywania.

Tutaj znajdziesz informacje na temat postępowania z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. W celu zapewnienia funkcji i usług naszej strony internetowej, konieczne jest zbieranie przez nas Państwa danych osobowych.

Wyjaśniamy również rodzaj i zakres odpowiedniego przetwarzania danych, cel i odpowiednią podstawę prawną oraz odpowiedni okres przechowywania.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko tej witryny. Nie dotyczy to innych stron internetowych, do których odsyłamy jedynie poprzez hiperłącze. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za poufne przetwarzanie danych osobowych na tych stronach internetowych osób trzecich, ponieważ nie mamy wpływu na to, czy firmy te przestrzegają przepisów o ochronie danych. Proszę zapoznać się bezpośrednio z tymi stronami internetowymi, aby uzyskać informacje o tym, jak te firmy przetwarzają Twoje dane osobowe.

2. Organ odpowiedzialny

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie jest (patrz odcisk):

3. Udostępnianie i korzystanie z plików dziennika serwisu/serwera

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej bez przekazywania nam danych w inny sposób (np. rejestrując się lub korzystając z formularza kontaktowego), zbieramy niezbędne technicznie dane za pośrednictwem plików dziennika serwera, które są automatycznie przesyłane na nasz serwer, w tym:

b. Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie to jest technicznie konieczne, aby móc wyświetlić Państwu naszą stronę internetową. Dane wykorzystujemy również w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności naszej strony internetowej.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO. Przetwarzanie wymienionych danych jest niezbędne do udostępniania strony internetowej, a tym samym służy ochronie uzasadnionego interesu naszej firmy.

c. czas przechowywania

Gdy tylko wymienione dane osobowe nie będą już potrzebne do wyświetlania strony, zostaną usunięte. Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W konsekwencji nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika w tym aspekcie. Dalsze przechowywanie może mieć miejsce w indywidualnych przypadkach, jeśli jest to wymagane przez prawo.

4. Korzystanie z plików cookie

a. Rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych

Używamy plików cookie. Cookies to małe pliki, które są wysyłane do przeglądarki Twojego urządzenia końcowego i tam przechowywane, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia technicznie niezbędnych plików cookie. Z kolei inne pliki cookie umożliwiają nam przeprowadzanie różnych analiz. Niektóre pliki cookie mogą rozpoznać przeglądarkę, z której korzystasz, gdy ponownie odwiedzasz naszą witrynę i przekazują nam różne informacje. Używamy plików cookies, aby ułatwić i usprawnić korzystanie z naszego serwisu. Na przykład możemy używać plików cookie, aby nasza strona internetowa była dla Ciebie bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczna, na przykład poprzez zrozumienie, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej i określenie preferowanych ustawień (np. ustawienia kraju i języka). Jeśli strony trzecie przetwarzają informacje za pomocą plików cookie, gromadzą informacje bezpośrednio za pośrednictwem Twojej przeglądarki. Pliki cookies nie powodują jednak żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Nie mogą uruchamiać programów i nie zawierają wirusów. Na naszej stronie internetowej stosowane są różne rodzaje plików cookie, których rodzaj i funkcję wyjaśniono poniżej.

Tymczasowe pliki cookie / sesyjne pliki cookie

Na naszej stronie internetowej tzw. tymczasowe pliki cookie lub Stosowane są sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ten rodzaj plików cookie umożliwia zapisanie identyfikatora sesji. Umożliwia to przypisanie różnych żądań z Twojej przeglądarki do wspólnej sesji i rozpoznanie Twojego urządzenia końcowego podczas późniejszej wizyty na stronie.

Trwałe pliki cookie

Na naszej stronie internetowej tzw. stosowane stałe pliki cookie. Trwałe pliki cookie to pliki, które są przechowywane w Twojej przeglądarce przez dłuższy czas i mogą przekazywać informacje. Odpowiedni okres przechowywania różni się w zależności od pliku cookie. Możesz samodzielnie usunąć stałe pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki.

Pliki cookie stron trzecich

Używamy analitycznych plików cookie do monitorowania anonimowych zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej.

Używamy również reklamowych plików cookie. Te pliki cookie umożliwiają śledzenie zachowań użytkowników w celach reklamowych i marketingowych.

Pliki cookie mediów społecznościowych umożliwiają łączenie się z Twoimi sieciami społecznościowymi i udostępnianie treści z naszej strony internetowej w Twoich sieciach.

Konfiguracja ustawień przeglądarki

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby akceptowała tylko niektóre pliki cookie lub w ogóle nie akceptowała plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Możesz również skorzystać z ustawień przeglądarki, aby usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane w Twojej przeglądarce. Możliwe jest również ustawienie przeglądarki tak, aby powiadamiała Cię przed zapisaniem plików cookie. Ponieważ różne przeglądarki mogą różnić się funkcjami, prosimy o skorzystanie z odpowiedniego menu pomocy przeglądarki, aby uzyskać odpowiednie opcje konfiguracji.

Wyłączenie korzystania z plików cookie może wymagać przechowywania stałego pliku cookie na Twoim komputerze. Jeśli później usuniesz ten plik cookie, musisz go ponownie dezaktywować.

b. podstawa prawna

Ze względu na opisane cele, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies jest Art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies na podstawie zamieszczonego przez nas na stronie powiadomienia („baner cookies”), podstawą prawną jest również Art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO.

c. czas przechowywania

Gdy tylko dane przesłane do nas za pośrednictwem plików cookie przestaną być potrzebne do celów opisanych powyżej, informacje te zostaną usunięte. Dalsze przechowywanie może mieć miejsce w indywidualnych przypadkach, jeśli jest to wymagane przez prawo.

5. Gromadzenie danych w celu realizacji działań przed zawarciem umowy i realizacji umowy

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

W zakresie przedumownym oraz po zawarciu umowy zbieramy o Tobie dane osobowe. Dotyczy to np. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu czy danych bankowych.

b. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Zbieramy i przetwarzamy te dane wyłącznie w celu realizacji umowy. do wypełnienia zobowiązań przedumownych.

Podstawą prawną tego jest Art. 6 ust. 1 lit b) DS-GVO. Jeżeli również wyrażą Państwo zgodę, dodatkową podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO.

c. czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celu ich przetwarzania.

Mogą również obowiązywać ustawowe wymogi dotyczące przechowywania, takie jak wymogi dotyczące przechowywania danych handlowych lub podatkowych zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) lub kodeksem podatkowym (AO). Jeśli istnieją takie obowiązki dotyczące przechowywania, zablokujemy lub usuniemy Twoje dane po zakończeniu tych obowiązków przechowywania.

6. Formularz zamówienia

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz zamówienia, który można wykorzystać do składania elektronicznych zamówień przedpremierowych.

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Nasze gromadzenie danych ogranicza się do następujących danych:

b. Cel i podstawa prawna

Celem przetwarzania danych jest możliwość prawidłowej realizacji zamówienia.

Podstawą prawną tego jest Art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO. Przetwarzanie danych służy realizacji umowy lub jest niezbędne do wykonania środka przedumownego, który został przeprowadzony na żądanie osoby, której dane dotyczą.

c. czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Mogą również obowiązywać ustawowe wymogi dotyczące przechowywania, takie jak wymogi dotyczące przechowywania danych handlowych lub podatkowych zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) lub kodeksem podatkowym (AO). Jeśli istnieją takie obowiązki dotyczące przechowywania, zablokujemy lub usuniemy Twoje dane po zakończeniu tych obowiązków przechowywania.

7. Możliwość rejestracji

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Podczas rejestracji zbieramy i przechowujemy dane, które wprowadzasz w masce wprowadzania (np. nazwisko, imię, adres e-mail). Nie następuje ujawnienie osobom trzecim.

b. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Twoja rejestracja jest konieczna do korzystania z niektórych treści i usług na naszej stronie internetowej. wymagane do realizacji umowy lub do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. Po rejestracji możesz w dowolnym momencie zmienić podane podczas rejestracji dane osobowe lub całkowicie je usunąć z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

W przypadku zgody podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a)

c. czas przechowywania

Dane zarejestrowane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane przez cały okres rejestracji na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Ponadto Twoje zarejestrowane dane osobowe zostaną usunięte, jeśli:
DS-GVO. Jeżeli rejestracja służy przygotowaniu do zawarcia umowy, Art. 6 ust. 1 lit. b) dodatkowa podstawa prawna RODO.

8. Transfer danych

Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

Jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazywania danych organom państwowym, np. organom podatkowym, zakładom ubezpieczeń społecznych, zakładom ubezpieczeń zdrowotnych, organom nadzorczym i organom ścigania.

Korzystamy z takich usługodawców w zakresie:

W przypadku przesyłania do podmiotów zewnętrznych w państwach trzecich, tj. poza UE lub EOG zapewniamy, że organy te traktują Twoje dane osobowe z taką samą starannością, jak w UE lub EOG. Przekazujemy dane osobowe tylko do krajów trzecich, w przypadku których Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony lub jeśli zapewniamy ostrożne obchodzenie się z danymi osobowymi poprzez umowy umowne lub inne odpowiednie gwarancje.

9. Możliwość aplikowania

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową lub złóż wniosek przez e-mail. Kiedy aplikujesz, zbieramy i przechowujemy dane, które wprowadzasz w masce wejściowej. które wysyłasz do nas e-mailem.

b. Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu rozpatrzenia Twojej aplikacji. Nie następuje ujawnienie osobom trzecim. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 88 ust. 1 DS-GVO w połączeniu z § 26 BDSG i dodatkowo Art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO.

Jeśli wyrazisz zgodę na włączenie do naszej puli kandydatów, podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO.

c. czas przechowywania

Jeśli nie możemy zaoferować Ci stanowiska, będziemy przechowywać Twoje dane przez maksymalnie sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego, z uwzględnieniem § 61b ust. 1 ArbGG i.v.m. § 15 RWPG. Początek biegu terminu to otrzymanie pisma o odrzuceniu.

Jeśli wyraziłeś zgodę na włączenie do naszej puli kandydatów, będziemy przechowywać Twoje dane przez maksymalnie dwa lata.

d. udostępnianie danych

Tylko działy zaangażowane w podejmowanie decyzji (odpowiedzialne działy HR lub działy specjalistyczne, kierownictwo, rada zakładowa) otrzymują Twoje dane.

Ponadto jesteśmy zobowiązani do przekazywania Twoich danych organom i instytucjom publicznym (np. prokuraturze, policji, organom nadzorczym, urzędom skarbowym, zakładom ubezpieczeń społecznych itp.).

Innymi odbiorcami danych mogą być te organy, w stosunku do których wyraziłeś zgodę na przekazywanie danych.

10. Funkcja komentarza

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Możesz komentować artykuły na naszej stronie. Jeśli komentujesz post, zbieramy i przechowujemy dane, które wpisujesz w masce wejściowej. Oprócz pozostawionych przez Ciebie komentarzy będą również przechowywane i publikowane informacje o czasie wpisania komentarza oraz wszelkie wybrane przez Ciebie nazwy użytkowników (pseudonimy). Zapisywany jest również adres IP nadany zainteresowanej osobie przez dostawcę usług internetowych (ISP). Nie następuje ujawnienie osobom trzecim.

b. Cel i podstawa prawna

Przesyłane przez Państwa dane (np. adres IP) służą względom bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby dana osoba poprzez komentarz naruszyła prawa osób trzecich lub publikowała treści niezgodne z prawem.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazywanych podczas korzystania z funkcji komentowania jest, o ile i w zakresie, w jakim wyraziłeś zgodę, Art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO. W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Kolejną podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO.

Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub zamieszczania treści o charakterze niezgodnym z prawem. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek, gdyby ktoś napisał nielegalne treści w komentarzach i postach (obelgi, zakazana propaganda polityczna itp.)

c. czas przechowywania

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanej treści lub uwagi muszą zostać usunięte ze względów prawnych.

11. Formularz kontaktowy

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą udostępnionego formularza. W ramach procesu przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu uzyskania Państwa zgody odwołujemy się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego przetwarzane będą następujące dane osobowe:

b. Cel i podstawa prawna

Celem podania adresu e-mail jest przesłanie odpowiedzi na przesłane zapytanie drogą e-mail W przypadku korzystania z formularza kontaktowego Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO na oświadczeniu o wyrażeniu zgody, które dobrowolnie złożyłeś poniżej i które można w każdej chwili cofnąć na przyszłość:

c. czas przechowywania

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania).

Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) lub kodeksem podatkowym (AO) – pozostają nienaruszone.

12. Opcje kontaktu przez e-mail

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na naszej stronie internetowej.

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Możesz skontaktować się z nami przez e-mail. Gromadzenie przez nas danych ogranicza się do adresu e-mail konta e-mail, którego użyłeś do kontaktu z nami oraz do wszelkich danych osobowych, które podałeś podczas kontaktowania się z nami.

b. Cel i podstawa prawna

Celem przetwarzania danych jest możliwość prawidłowej odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawą prawną tego jest Art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO. Istnieje prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych osobowych, aby móc prawidłowo rozpatrzyć Twoją prośbę.

c. czas przechowywania

Czas przechowywania powyższych danych zależy od pochodzenia Twojego kontaktu. Twoje dane osobowe będą regularnie usuwane, jeśli zamierzony cel komunikacji przestanie obowiązywać, a przechowywanie nie będzie już konieczne. Może to wynikać na przykład z przetworzenia Twojego żądania.

13. Biuletyn

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej masz możliwość zapisania się na bezpłatny, regularny newsletter e-mail.Aby móc regularnie wysyłać Ci newsletter, potrzebujemy Twojego adresu e-mail.

Używamy tzw Procedura podwójnej zgody.

Oznacza to, że wyślemy Ci biuletyn e-mailowy tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdzisz nam, że wyrażasz zgodę na wysyłanie biuletynu. Następnie wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem z prośbą o kliknięcie łącza w celu potwierdzenia, że ​​chcesz otrzymywać od nas w przyszłości biuletyny.

Ma to na celu zapewnienie, że tylko Ty jako właściciel podanego adresu e-mail możesz zarejestrować się do newslettera. Potwierdzenia należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem, w przeciwnym razie rejestracja do newslettera zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy danych.

Jeśli zapiszesz się do newslettera, zbieramy i przechowujemy dane, które wprowadzasz w masce wejściowej (np. nazwisko, imię, adres e-mail).

Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy również Twój adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę rejestracji, aby móc później prześledzić ewentualne nadużycia Twojego adresu e-mail w czas. W e-mailu z potwierdzeniem wysłanym w celach kontrolnych (podwójnie zdecyduj się na
e-mail) zapisujemy również datę i godzinę kliknięcia w link potwierdzający oraz adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP).

b. Cel i podstawa prawna

Dane zebrane przez nas podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celach reklamowych za pośrednictwem newslettera.

Przetwarzanie Twojego adresu e-mail w celu wysyłania biuletynu odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO und § 7 Abs. 2 nr 3 UWG o dobrowolnie złożonym poniżej oświadczeniu o wyrażeniu zgody, które można w każdej chwili cofnąć w przyszłości.

Ponadto przetwarzanie opiera się na Art. 6 ust. 1 lit f) RODO na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu udokumentowania wymaganej zgody.

c. czas przechowywania

Twój adres e-mail zostanie zapisany tak długo, jak zapiszesz się do newslettera. Po rezygnacji z otrzymywania newslettera Twój adres e-mail zostanie usunięty, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych.

14. Narzędzia do śledzenia i analizy

Możesz znaleźć dokładny przegląd używanych przez nas narzędzi do analizy sieci i mediów społecznościowych hier.

15. Bezpieczeństwo i zabezpieczenia danych

Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność i traktować Twoje dane osobowe w sposób poufny. W tym celu podejmujemy szeroko zakrojone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Obejmuje to między innymi stosowanie uznanych metod szyfrowania (SSL lub TLS). Jednak dane ujawnione w formie niezaszyfrowanej, na przykład za pośrednictwem niezaszyfrowanej wiadomości e-mail, mogą być ewentualnie odczytane przez osoby trzecie. Nie mamy na to wpływu. Obowiązkiem danego użytkownika jest ochrona dostarczonych danych przed niewłaściwym wykorzystaniem poprzez szyfrowanie lub w inny sposób.

16. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji tego oświadczenia w dowolnym momencie.

17. Twoje prawa

Tutaj znajdziesz swoje prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Szczegóły znajdziesz w art. 7, 15-22 i 77 RODO. Możesz skontaktować się w tym zakresie z właściwym urzędem (sekcja 2).

Prawo do odwołania zgody na ochronę danych zgodnie z Art. 7 ust. 3 S. 1 DS-GVO

W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu odwołania.

a. Prawo do informacji zgodnie z Art. 15 DS-GVO

Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. W takim przypadku masz prawo do informacji o tych danych osobowych, a także dalszych informacji, np. o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcy i planowanym okresie przechowywania lub przetwarzania. kryteria ustalania czasu trwania.

b. Prawo do sprostowania i uzupełnienia zgodnie z Art. 16 DS-GVO

Masz prawo do niezwłocznego żądania sprostowania nieprawidłowych danych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych.

c. prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z Art. 17 RODO

Sie haben ein Recht zur Löschung, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.
Dzieje się tak na przykład, jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do pierwotnego celu, wycofałeś zgodę na podstawie przepisów o ochronie danych lub dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z Art. 18 DS-GVO

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, np. jeżeli uważasz, że dane osobowe są nieprawidłowe.

e. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

f. Prawo do sprzeciwu zgodnie z Art. 21 DS-GVO

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania niektórych danych osobowych, które Cię dotyczą, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.

W przypadku reklamy bezpośredniej, jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

g. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie zgodnie z Art. 22 DS-GVO

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności wymienionych w Art. 22 DS-GVO.

Nie ma miejsca podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu.

h. Skarga do organu nadzorczego ds. ochrony danych zgodnie z Art. 77 DS-GVO

W każdej chwili możesz również złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych, na przykład jeśli uważasz, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych.